'Aha Kūpuna 2018 - hawaiian resource teachers gathering

E ho‘ohanohano ‘ana i ka wā ma mua, a e ho‘olako ‘ana i ka mua aku!
(Honoring the Past, Enriching the Future!)

  • Doxology - Ho'onani0:51

DOE Kūpuna - Mākua in the Schools Huaka'i to Lāna'i ʻAha Kūpuna 2018 visited Maunalei.

Kepā Maly, photo (2670), June 6, 2018.