June 30, 2017 Day 15 – hulopo‘e beach camp for the week with hui o wa‘a kaulua — mo‘okiha o pi‘ilani — E ‘Ike Hou iā Lāna‘i — Cultural Literacy Initiative

r_KIP_1148_June_30_2017_Camp

Back at camp a tired group of youth and adult leaders, regained some strength with a good breakfast and began breaking down camp. After a quick swim, it was lunch time, and then we hit the road returning to Lāna‘i City, and home.

r_KIP_1135_June_30_2017_Camp

Passing Kalaeokahano the canoe was skipping across the waves… Aloha ‘oukou e na makamaka aloha mai nā hono o Pi‘ilani. Lana ka mana’o e hoi koke mai ‘oukou…

E lauhoe mai nā wa‘a… pae aku i ka ‘āina… (Paddle the canoe together, to land on shore).

5:00 am The ‘ohana wa‘a rose early, and began making preparations for return to Maui. When the escort boat arrived at 7:00a, all was ready and in moments, Mo‘okiha o Pi‘ilani was turned around and heading out of Mānele, passing in front of the ancient heiau Kū‘ula at Kaupakuea.

r_KIP_1154_June_30_2017_Camp